Be Heriett

DIEVČATÁ VEK 12 - 21 ROKOV,
VÝŠKA 170 - 180 CM

Osobné údaje
Zákonný zástupca
* vyplniť v prípade ak nemáš 18 rokov
Fotografie
* nahraj prosím fotografie podľa ukážok (max. veľkosť fotografie 3MB)
Rozpustené vlasy - seriózna
Rozpustené vlasy
seriózna
* povinné
Rozpustené vlasy - úsmev
Rozpustené vlasy
úsmev
poloprofil - vlasy v cope
poloprofil
vlasy v cope
Celá postava
Celá postava
* povinné
SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaslaním osobných údajov uvedených na tomto formulári, v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  len „Zákon“), súhlasíte s ich spracúvaním na účely vykonávania aktivít v informačnom systéme v záujme propagácie vášho imidžu, alebo imidžu agentúry po dobu 1 roku. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 Zákona zlikviduje predmetné osobné údaje. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať Zároveň vás informujeme o vašich právach a povinnostiach uvedených v § 28 Zákona.